Motivační program

Výbor HS Hředle navrhl MS Hředle 2, motivační program s cílem motivovat členy MS Hředle 2  k větší aktivitě a to hlavně při lovu prasat, a tím eliminovat  možnosti vzniku škod.
Navržený motivační program  byl dne 23.2.2013 VČS  MS Hředle přijat velmi kladně a  VČS navrhla, aby  MS rovněž podpořilo tento program a vypsalo pro nejlepšího střelce odměnu, jejíž formu projedná příští členská schůze MS Hředle

stáhnout motivační program

Nájemní smlouva

Dne 27.3.2013 byla projednána a následně podepsána nová nájemní smlouva na pronájem honitby „Zámecký vrch“ na období od 1.4.2013 do 31.3.2023.
Dle usnesení valné hromady  HS Hředle ze dne 21.11.2012 byla honitba pronajata opět MS Hředle 2, o.s.